Oreserverad kritik mot andra religioner har inte stöd i Bibeln

februari 2, 2012 § 3 kommentarer

Ja, jag tror det finns vänner till mig som märkt att jag har på senare år motsatt mig att oreserverat döma ut andra religioner. Det kanhända att folk tar detta som någon sorts flummighet, att jag hamnat i någon sorts religiös relativitet. Detta kan inte vara längre från sanningen. Jag har i själva verket fått denna attityd från Bibeln självt. Låt mig förklara:

När vi dömer en religion hos ett annat folk, har du tänkt på på vilken grund vi gör det? Det är ok att kritisera ett fenomen som du finner innehar ett grundläggande fel. Men när du kritiserar en tro för att den inte överensstämmer med sin egen, så är det något annat. Detta är ofta fallet när vi kristna kritiserar andra religioner: att vi kritiserar dem att de inte tror som vi. Men är detta befogat? Nej. Varför? Eftersom tron på JHWH kom till genom en förbund med Israels folk och bara Israels folk, inte med något annat folk. JHWH håller inte något annat folk än Israels folk skyldiga om de inte tror på Honom. Om du kritiserar ett annat folk _bara_ för att de inte tror som dig, så gör du något som inte ens Gud skulle göra.

”Men det är ju annorlunda när Jesus har kommit,” säger du. Är det? Jag är inte så säker på det. Jesus säger att han endast kom till Israels förlorade får, inte till hedningarna. Vad som händer i själva verket när vi tror på Messias, enligt Paulus, är att vi blir del i Israels folk. Så samma logik gäller även nu i NT:s tid när vi är kristna. Evangelium är alltså en inbjudan att bli del i Israels folk, inte en budskap om fördömande mot andra religioner.

”Men att Gud valde Israel, är inte det bevis att Gud bara är med Israel? att Israels tro är den rätta tron och att alla annan tro är fel?” frågar du. Inte om du skall tro Gud, som du förlitar dig på. Genom profeten Amos förklarar Gud till Israel att det är inte bara Israels folk Gud har befriat ur fångenskap:

Skulle ni vara förmer än nubierna för mig,
ni israeliter? säger Herren.
Jag förde Israel ut ur Egypten,
men också filisteerna från Kaftor
och arameerna från Kir.
(Amos 9:7)

Detta citat säger mig att vi har inte ringaste stöd för att fördöma andras folks relation till Gud, och därmed är inte andras religioner _automatiskt_ felaktiga bara för att de råkar inte vara detsamma som vår.

Untitled (cc by-nc-sa) by Toni To @flickr

Untitled (cc by-nc-sa) by Toni To @flickr

Appeal to the great spirit
Cyrus Edwin Dallin – 1909
Statue in front of MFA, Boston

Sottotitolo: governo ladro

”OK,” säger du, ”vad menar då Petrus i Apg 4:12 när han säger att ’Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”’ Tittar man på sammanhanget här, så ser man att det Petrus säger här är en utläggning på den föregående versen som citerar från Jesaja 28 som har precis detta budskap, och budskapet var till Jerusalems ledare. Därför borde ”oss” i Apg 4:12 betyda ”Jerusalems ledare” i synnerhet och ”Israels folk” i allmänhet, dvs det finns inget annat Namn som kan rädda Israels folk.

”Men,” säger den uppmärksammade, ”Jesaja hade ’hört om en förödelse över hela jorden’ (28:22) och därför gäller denna varning hela jordens folk.” Men detta förutsätter att orden על־כל־הארץ i den versen skall översättas ’över hela jorden’. Den kan lika gärna översättas ’över hela landet’. Förmodligen är ’landet’ (dvs Israels land) den mer naturliga tolkningen eftersom varningen är till Jerusalems ledarskap. Det judiska JPS översättning från 1917 väljer faktiskt översättningen ’upon the whole land’.

Därmed finnar jag ingen stöd i Bibeln att oreserverat kritisera andra religioner; speciellt med argumentet att de inte tror som Israels folk (inkl. kristna). Tvärtom finner jag stöd i Bibeln att Gud faktiskt finns närvarande hos folk utanför Israels folk, och man kan därför inte utesluta att Gud faktiskt kan finnas närvarande i andra religioner som inte är Israels religion.

Det som är nytt med det nya förbundet är att alla är välkomna att ingå i Israels folk genom tro på Israels Messias Jesus. Detta är ett stort erbjudande. Evangelium betyder ju ”glada budskapet”.

_ _ _

Kommentarer och motargument är, som vanligt, välkomna. 🙂

Annonser

Taggad: , , , , , , , , ,

§ 3 svar till Oreserverad kritik mot andra religioner har inte stöd i Bibeln

 • Emanuel Hai skriver:

  Om du skulle placera in dig själv på skalan;
  Partikularism–Inklusivism–Pluralism;
  Var skulle du placera in dig själv

  Om jag hårdrar det hela så tror ju Partikularismen inte att alla religioner är lika sanna och betonar en medveten tro på Jesus Kristus för att bli frälst. De som blir frälsta blir det pga Jesus försoningsverk på Korset

  Inom Inklusivismen menar man precis som Partikularismen att alla religioner inte är lika sanna. De håller med om att människan enbart kan bli frälst genom Jesus försoningsverk på korset men de menar att det inte krävs en medveten tro på Jesus för att bli frälst!

  Pluralismen menar att alla (världs)religioner är lika sanna och fungerande. De leder alla till den gudomliga verkligheten.

  Nu finns det självklart en glidande skala mellan dessa tre positioner men ungefär var står du? Blir enklare att förstå hur du menar när då!

 • pataphysicsofsimulacra skriver:

  Kort svar:

  Vi måste veta att vår tro är sann, men kan inte veta om alla religioner är lika sanna eller inte. (sanningsbegreppet vad gäller gudsrelationer är inte ”uteslutande” (dvs om detta är sant så måste allt annat vara falskt), just pga relationer inte är uteslutande). Jag betonar både Jesus försoningsverk i sig och en medveten tro på Jesus Kristus i sig, men menar att vi inte kan definiera åt andra vad ”medveten tro” är eller för delen veta fullt ut vad försoningsverket innebär för varje människa. Vi är ansvariga inför vår egen tro, men vi är inte ansvariga för att bedöma graden av sanning hos andra religioner. Det enda vi (som kristna) är ansvariga för är att dela med oss av de goda nyheterna om Jesus försoningsverk.

  Någon kanske klassar detta som undanglidning. Det är i sådana fall hans åsikt byggt på hans eget sätt att se världen på. Jag känner ingen förpliktelse att svara mot den anklagelsen.

  Om du kollar upp hur judarna ser på andra religioner (och sig själva) så förstår du lite mer vad jag är ute efter. Kolla även Noas lag, vilket jag inte tar ställning till, men som du skulle märka faller det utanför den enkla skalan som de tre alternativen skapar.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah

  Jag vet inte om det är så inom andra religioner, men det verkar som att just denna ”sanningshalt” hos religioner är nödvändig inom kristendom som religion pga dess absoluta anspråk på sanningen.

  Långt svar följer.

 • pataphysicsofsimulacra skriver:

  Långt svar.

  hhmmm, jag kan förstå att du har svårt att förstå mig. se längst ner för en sorts sammanfattning. det blir lite luddigt när man vet mer vad man inte tror på, än vad man tror på. (skeptiker). men lättast är att säga att jag ligger nånstans mellan judendom och kristendom.

  Det känns som en skala implicerat hos dessa tre alternativen, som höger-, mitten-, och vänsterpolitik. Jag är ingen av de tre politikinriktningarna. Kanske ”mitten”, men jag vet inte vad ”mitten” innebär egentligen … (jag är en sorts konstitutionalist-republikan, som ser vikten av en grundlag och att inga parter (inkl makthavare) är undantagna från lagstiftningen. (polisen som övervakar sig själva i sverige är en stinkande bomb :-/) ) … jag tror inte detta är definitionen på ”mitten”. höger-vänster-skalan är inte tillräcklig för min del.

  ok, till kategoriseringen av min religion-ståndpunkt:

  det finns så många olika parametrar som ofta klumpas ihop. t ex ”sanning” och ”ansvar”. det antas att det är människans ansvar att tro på sanningen. och det gäller givetvis guds folk, men jag tror inte den kopplingen gäller den som inte tillhör guds folk som, beroende av livssituationen, inte är en del av guds folk, (t ex en eskimo som levde år 4187 f.kr. i norra Kanada).

  såna indelningar förlorar lätt perspektivet på guds verk. gud VALDE att inte uppenbara sig för hela jorden på en gång, utan VALDE ett enda stackars minoritetsfolk som hade hamnat som slavfolk i egypten. då kan man frågar sig, skulle gud då ställa denna eskimo till svars på den yttersta dagen för att han inte trodde på sanningen? knappast. eskimon skulle i såna fall anklaga gud för att inte ha uppenbarat sanningen för honom, i såna fall. Alternativ Ett förutsätter en stark koppling mellan ”sanning” och ”ansvar”.

  (… indelningen här drar in tron på Jesus förstås, men jag kan inte. av principiella skäl, skilja GT och NT åt, eftersom de är delar av samma uppenbarelsehistoria).

  Alternativ Två tar till vara andra dimensioner till Jesu försoning än bara den ”juridiska” som alternativ Ett avspeglar, och som flera passager i NT avspeglar. Tror man på dessa passage, måste man tro på det godas seger för hela mänskligheten. Återigen, det måste finnas någon baktanke att Gud utvalde en liten minoritet i historiens bakgård och som i dag är världens dåliga samvete. Gud skulle inte kunna vara så osmart. Samma sak med Jesu verk: hela hans liv är att ett inkluderande, inte en exklusivitetsskapande verksamhet. Paulus säger själv att fallet Israel kommer att bli en lektion för världen & israel att visa israel & världen att frälsningen inte är beroende av människans förmåga utan bara och endast beroende av nåden. Paulus ord talar mot alternativ Ett, och för alternativ Två i just detta sammanhang, som handlar om stora historiska svep.

  Alternativ Tre låter som Baha’i eller new age. (kommer inte på det ”fina” ordet). I den här röriga värld är det lite meningslöst att säga ”lika sanna och fungerande”. Det låter som att det är frågan om någon sorts tävling. Den enda måtstocken är Gud själv som säger genom Amos (se blogg) att Guds folk får inte gå och stoltsera att deras relation till Gud är det förnämaste. det är ju en förolämpning mot Gud som mycket väl kan ha alla möjliga relationer till andra folk. vi kan ju då inte stå till doms över Guds andra relationer. En värdering mellan religioner (som ligger implicit i alla tre alternativen) blir då absurt: man kan inte alltid varken bejaka eller förneka att en relation är ”lika sanna och fungerande” som en annan relation. Att andra börjar jämföra relationer som en annan individ (Gud) har är att förneka själva relationerna som bara den individen har möjlighet att känna till.

  – ”frälsning” har blivit ett ideologiskt ord i evangeliseringen med mål att fördöma andra religioner. i stället för att evangelium betyder ”du är nu räddad” har det kommit att betyda ”om inte du gör något, kommer du hamna i helvetet”. –

  Att jag skulle gå med på detta sätt att jämföra religioner är att tvingas tänka på de institutionaliserade religionernas sätt att kategorisera.

  För mig är de goda nyheterna som Jesus kom med inte en religion i den bemärkelsen, och därför säger mig inte dessa kategoriseringar så mycket egentligen.

  _ _ _

  Om du nödvändigtvis måste ha ett svar, så ser jag sanningar i alla tre. Jag har ingen färdig bild på försoningen och frälsningen, och jag har inte heller någon färdig bild på framtiden och den yttersta domen. detta liv här på jorden är sannerligen ett mysterium. jag kan iaf säga att jag har ALDRIG trott på det mest hårdföra versionen på alternativ ETT. Alternativ Två känns som en dålig kompromiss. Alternativ Tre är totalt utslätande.

  Finns inga alternativ här som jag skulle skriva under på… Finns inga av dem som jag tycker rimmar med De Goda Nyheterna, förutom möjligen alternativ Ett som lånar samma ord som de Goda Nyheterna, men som är för ”sturskt” för att vara Evangelium. Hela ordalydelsen är minerat med outsagda premisser som jag förmodligen inte delar. Den som säger t ex ”De som blir frälsta blir det pga Jesus försoningsverk på Korset” menar förmodligen att detta bara fungerar inom kristendomens hägnar. Det är ett ganska stark antagande som jag inte kan gå med på. Hur kan vi bestämma över en sådan sak som verket på korset, när vi inte har, efter 2000 år, fullt ut förstått vad det verket är för något?

  Jag tror det jag försöker se är bilden som är långt större än den vi kanske tror är fallet. Liksom i Jobs bok så vill Gud visa Job och hans ”doktrinriktiga” vänner (som ”visste” hur Gud skulle belöna och straffa) att Guds värld är långt större än människans värld … långt större än människan kommer att kunna förstå … jag är obotlig filosof …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Oreserverad kritik mot andra religioner har inte stöd i BibelnPataphysics of Simulacra.

Meta