Romersk propaganda som myntade arianer som barbarer

maj 19, 2011 § Lämna en kommentar

Hittade en intressant webartikel: Among the Goths and the Jews

… som beskriver en annan romersk historia. Artikelförfattaren menar att uttrycket ”barbarer”, använt för de stammar utanför det romerska riket, var en propogandaterm eftersom dessa folkslag[1] hade den konkurerande arianska[2] kristna tron i motsats till den romerska riket som nu hade investerat sig i den ortodoxa kristna tron som höll till den niceanska treenighetstron[3].

Artikelförfattaren menar att dessa var egentligen inte så barbariska som vi skulle kunna tro, i stället mer civila än det romerska riket. Dessutom var arianerna inte fientliga mot andra trosuppfattningar: judar och arianer kände sig trygga med varandra.[4]

Frankerna omvändes däremot direkt till den ortodoxa treenighetstron, och därmed kunde Rom använda dem som en bro in i barbarisk område, och de kunde då hos frankerna investera politisk makt genom dem.

Rom stämplade helt enkelt arianerna som barbarer för att helt enkelt utmåla dem som ”the bad guys” och sig själva som ”the good guys”.

”Theoderich (Vischer).JPG” (cc by-sa) av Jdsteakley @commons.wikimedia.org

”Theoderich (Vischer).JPG” (cc by-sa) av Jdsteakley @commons.wikimedia.org

Även östgoterna var döpta arianer, Artikeln börjar med att citera deras kung Theoderik den store, som var möjligen mottagaren av Silverbibeln, Sveriges dyrbaraste bokskatt, sålunda:

”We can not command religion, for no man can be compelled to believe anything against his will.”

Och så är det med mig. Jag är inte arian (men jag lutar något åt andra hållet, mot modalism, om det säger dig något). Men som någon med lite annorlunda bakgrund, och som någon som har en stark lutning åt filosofisk tro, kommer jag i kläm på flera punkter hos ortodoxin.

Ortodoxi ”kräver” att jag skall tro på ett visst sätt. Det beklämmande är att dessa krav kommer till mig oftast eller endast från frikyrkan som tidigare i historien (ibland med livet som insats) har förföljts av ortodoxin. Nu när dessa f.d. samvetstroende blivit en del av ortodoxin, kräver dem samma lydnad av sådana som mig, som av djupt samvetsskäl inte kan tro på annat sätt.

Det sägs att makt korrumperar.

“❝Men så är det icke bland eder; utan den som vill bliva störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den som vill vara främst bland eder, han vare allas dräng.❞

Mark 10:43-44 (1917-års översättning)

_ _ _

fotnoter.

  • [1] Många källor gör gällande att det regerande skicket hos flera gotiska stammar var arianer, medan folket var treenighetstroende.
  • [2] Arianismen var en syn på Kristus som inte lika mycket Gud som Gud, så att säga. Denna fråga blev politik och makt, som myntades som en trosfråga.
  • [3] Dvs att Gud är tre personer, men dessa personer är av samma ”substans”.
  • [4] Arianismen ses inte av alla forskare som orsaken till tolerans: ”Especially is Arianism not the cause for tolerance which some groups have practiced at certain times, while others, like the Vandals have not. But I agree that Arianism did set the Goths (and other Germanic people like Vandals) apart from the Romanic population.” Dirk in the Gothic-List group, Agotas thread.
Annonser

Krigets yttersta orsak? – del 2

februari 11, 2009 § Lämna en kommentar

Har haft en dialog emailledes med en vän till mig om krigets yttersta orsaker, och man inser att detta ämne är sannerligen mångfaceterat.

En del ser att krig på sätt och vis även pågår under fredstid, med industrispionage, osv.

Det är nog under fredstid som människor kan göra sin största insats att ändra tänket, och dämpa konkurrensen mellan olika geopolitiska parter.

Men jag fick en ny hemsk tanke när jag läste denna artikel hos ”Anne’s diary” från Unknown Country:
www.unknowncountry.com/diary/?id=327

citat:
”… I recently heard a report on the radio that said that the military will probably vote overwhelmingly for Obama because the people who are actually ”on the ground” in Iraq can’t figure out what the heck they’re doing there.

It reminds me of Vietnam—none of the soldiers I knew liked the way they were treated when they came home, but I also didn’t know a single one of them who thought we should have been there.

(den fetstilta formateringen är mitt)

Är det orimligt att anta att soldaterna själva är de som bäst vet varför de är där? Och om de inte vet, att det är dem som lägger ner mest energi för att ta reda på det, speciellt eftersom kriget har påverkat så mycket av deras egna liv?

Inte då helt orimligt med slutsatsen att USA hade egentligen ingen militär anledning att vara i vare sig Vietnam eller Iraq.

… Vad kan då va anledningen, om inte militärt?

Kan dessa krig även ha haft och ha som syfte att skapa bilden av en USA som en beskyddarängel mot kommunismen och mot islam? En beskyddarängel för den vita konservativa livsstilen och makteliten? Mot allt som skulle hota den ”kapitalistiska” ordningen?

Skulle USA bli en ”vanligt” land, skulle de allra rikaste i USA inte kunna försvara sin livsstil.

Alltså gäller det att fortsätta vara dödsfiende till Kuba! Frågan är om detta ändras i och med Obama.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade propagandaPataphysics of Simulacra.