Vad är poängen med att lära känna sig själv?

maj 4, 2014 § Lämna en kommentar

Vad kan Thomasevangelium mena med att ”lära känna sig själv”?

 

Jag läste härom veckan Thomasevangeliets 3:e logio i samband då min ”svenska Thomas” hittade min ”amerikanska Thomas”.

Detta skrev jag på fejan den 19 april:

 

Jesus said : ”If those who lead You say to You : ‘See, the Kingdom is in heaven !’, then the birds of the sky will be there before You. If they say to You, ‘It is in the sea !’, then the fish will be there before You. But the Kingdom is inside You and outside You.

[from 3rd logio of Gospel of Thomas]

Jesus came w/ his Kingdom to _my_ world! Even sharing in our death💀!… 🌞

 

Detta skrev jag på fejan den 20 april:

 

Den försvunna Thomas: Jag ”försvann” igår, kanske som apoteln Thomas som oxå försvann vid påsken. Men jag fann då mer av mig själv: för första ggn så integrerades den svenska och den amerikanska Thomas.

(Det var därför jag citerade fr Thomasevangeliet. Fortsättningen av det jag citerade handlar om att hitta sig själv).

Jag har funderat på att skriva en bok på vad som hände aposteln Thomas när han hade flytt fältet en hel vecka. Såg nån film om det, men han skildrades då va bakom flötet, vilket är ganska osympatiskt).

 

Jag hittade helt enkelt mer av mig själv, vilket logiots andra hälft handlar om:

”…

När ni känner er (själva), då skall man känna er, och ni skall veta, att ni är den levande Faderns barn.

Men om ni inte kommer att känna er (själva), då är ni i fattigdom, och ni är fattigdomen.”

 

Nu kan jag inte säga att jag kvalitativt kände mer av mig själv, mest kvantitativt, vilket skall inte förringas. Men det kändes som att jag vandrade från min svenska Thomas till min amerikanska Thomas, ända till min födsel, och till …

… Jag började undra varför det fanns en sådan fokus på självkännedom i Thomasevangeliet. Men en morgon vaknade jag av en sorts aha-upplevelse: ”jag tror jag fattar!” Alltså, det finns redan i skapelseberättelsen …

Något annat beredde vägen för en kanske djupare förståelse av vem jag är. Det var en judisk tanke, tror jag, som jag läste nyligen, att kroppen är det materiella uttrycket för människans ande. Därför kan uppståndelsen ske, även om kroppen förmultnar.

Det är ungefär som en stämpel som ger ett avtryck. Min ”aha!” kom när jag kopplade detta till att det står i skapelseberättelsen att människan var skapad till Guds avbild. Det skulle betyda att våra kroppar, som ”man och kvinna”, är ett materiellt uttryck av Gud. Så om våra andar är en låga från Gud (Prov 20:27), då är var och en av oss ett uttryck för någon aspekt av Gud. Är det detta som är vår djupaste identitet?!

Detta förklarar i sådana fall varför så mycket emfas ligger på att känna oss själva: eftersom det har med vår relation till Fadern att göra: ”… då skall man känna er, och ni skall veta, att ni är den levande Faderns barn” (Thomas 3).

Det är tydligen en skillnad mellan ambitionen att bli lika Gud utan Gud (kunskapens träd i Eden), och att känna till sin släktskap med Gud med Gud (livets träd).

_ _ _

Naturligtvis måste detta ha att göra med Guds Enfödde Son, (eftersom ”enfödde” verkar vara en motsägelse att vi är Faderns barn).

Enligt vad jag hittade detta på wikipedia ( http://en.wikipedia.org/wiki/Monogenēs ) …

”Likewise in the later Jewish Septuagint revisions:

  • Gen 22:2 of Aquila ”take your son Isaac, your only-begotten (monogenes) son whom you love”

  • Gen 22:12 of Symmachus ”now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only-begotten (monogenes) son, from me.”

… är det tämligen uppenbart här att monogenes (enfödde) betyder den enda avkomma som genom vilken välsignelse och arvet förmedlas till senare generationer.

Se även användningen i Hebréerbrevet kommenterad på http://www.bible-researcher.com/only-begotten.html :

”… In the Epistle to the Hebrews, it is said that when Abraham was ready to sacrifice Isaac he was offering up τον μονογενή, “his only-begotten” (11:17), because although Abraham had another son, God had said that only in Isaac shall Abraham’s seed (σπερμα) be named. …”

Johannes 17:5 ”med en härlighet, som jag hade hos dig innan världen var till

Johannes 17:24 ”eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.”

Dessa säger mig att det är Sonen som är den enda verkliga ”förmedlaren” av Guds natur och liv till den skapade världen. Vi som mänsklighet skulle implementera detta, men vi valde inte Sonen utan vår egen egoistiska visdom, och därmed missade vår innersta mening att bli ett uttryck för Gud i denna värld.

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.” Kol 1:15

Detta säger mig att, i den mån vi blir Guds avbilder, så uppfylls denna ursprungliga intention i oss genom att vi blir ett med Messias, Abrahams säd.

 

Det är detta som menas att vi känner oss själva!! Att bli Faderns barn är att bli förenad med Faderns enfödda Son!!

_ _ _

Mer kontroversiellt, så kan man säga att detta uppfylldes redan när Maria Magdalena blev Messias kompanjon. Om Jesus är den andre Adam, så borde det finnas en andra Eva, om ni Gud skapade människan till man och kvinna.

Citat från A Homily for the Day of Holy Mary of Magdala http://gnosis.org/ecclesia/homily_MaryMagdala.htm :

”The kiss, according to the Gnostic Gospel of Philip, is initiatory in character. ’For it is by a kiss that the perfect conceive and give birth. For this reason we also kiss one another.We receive conception from the grace which is in each other.’ ”

och

”This reorientation of the soul towards the spirit, this new relationship between the soul and the spirit from which the nous comes into being, parallels the relationship between Mary Magdalen and the Savior. This perhaps illustrates the meaning of the enigmatic line in the Gospel of Philip, “The Sophia whom they call the barren is the mother of the angels, and the consort of Christ is Mary Magdalen.” Even as the orientation of the soul inward to the spirit gives birth to the nous, so Mary’s orientation toward the Savior gives rise to her vision and understanding. The soul, like Sophia as the mother of the angels, bears spiritual children when she is oriented toward the spirit, as further described in The Exegesis of the Soul:

“Thus when the soul had adorned herself again in her beauty and enjoyed her beloved, and he also loved her. And when she had intercourse with him, she got from him the seed that is the life-giving Spirit, so that by him she bears good children and rears them. For this is the great, perfect marvel of birth.”

This birth is by means of that mystic kiss described in the Gospel of Philipby which the perfect conceive and which the Savior shares often with Mary. This is the birth of the nous when the soul gives birth by the life-giving Spirit. ”

Är vi avkomma till Messias och Maria Magdalena?

_ _ _

Så när Thomasevangeliet 3 säger ”När ni känner er (själva)”, så tolkar jag det som ”när ni kan rätt relatera till intentionen och meningen och målet med er som Guds avbilder” och förmodligen med denna implicita fortsättningen: ”… förverkligad genom säden, den Andra Adam, en avbild av hans väsen (Hebr 1:3), förkroppsligandet av hela den gudomliga fullheten (Kol 2:9), genom vilken vi blir födda …”

Och när det händer så säger Thomasevangeliet 3 att: ”… då skall man känna er, och ni skall veta, att ni är den levande Faderns barn”

När Thomasevangeliet 3 säger att ”Men riket är i ert inre, och är i ert yttre” så betyder det att Anden med vårt ande (riket i ert inre) formar våra liv i världen (riket i ert yttre). Så riket betyder hur vi som Guds avbilder lever ut hans liv i våra liv och i vår värld, hur Gud genom oss gör avtryck i våra liv och därmed i vår värld.

 

Annonser

Jag såg Ljuset i dag!

mars 30, 2012 § Lämna en kommentar

Jag såg Ljuset i dag! …… i alla fall en glimt av den ……

– det var när jag gick den tråkigaste sträckan jag känner till … när jag traskar där brukar jag fantisierar att jag går utmed Sidenvägen på medeltiden, och varje lastbil jag möter fantasierar jag är en kamel som trampar upp ökensand –

Jag såg en Annan värld mitt i vår värld. Kanske helt enkelt en annan variant av vår värld som vi inte ser i vanliga fall.

– något hände när jag tänkte att Jesus måste ha levt i denna Andra värld på ett fullkomligt sätt … (men det var en ovanlig bodhisattva som fick mig att ”snubbla” i rätt riktning ;-p ) –

En Annan värld där Gud lyser igenom allt som finns … även i trångmål, smärta och svek. Guds Rike.

– Det slottet aposteln Judas Thomas byggde för Gundaphar i Indien byggdes ju i denna värld, men var osynligt för ögat. Men Thomas såg det –

Gud känner i oss, agerar genom oss, talar till oss genom andra, i denna tillsynes Osynliga värld. Rättare sagt: Denna Andra värld är där Gud uttrycker sin väsen av Enhet och Harmoni i denna värld.

Screen shot from the The Thin Red Line, from The Search blog (click pic)

Screen shot from the The Thin Red Line, from The Search blog (click pic)

Jag blir påmind om strofer och dialoger från filmen ”Tunna röda linjen” nu när jag tänker på denna Ljusets värld jag inte sett tidigare. Dessa ord och dialoger sägs under det mest intensiva krigföringen där människan tycks mindre värd än en fluga:

– In the world… A man himself is nothing. And there ain’t no world, but this one…
– You’re wrong there Top… I seen another world. Sometimes I think it was just my imagination.
– Well, you see things I never will…

– I remember my mother when she was dyin’. She was all shrunk up and grey. I asked her if she was afraid. She just shook her head. I was afraid to touch the death I’d see in her. I couldn’t find anything beautiful or uplifting about her goin’ back to God. I heard people talk about immortality, but I ain’t seen it. I wonder how it’d be when I died, what it would be like to know that this breath now, was the last one you was ever gonna draw. I just hope I can meet it the same way she did, with the same _calm_. ‘Cause that’s where it’s hidden, this immortality I hadn’t seen.

– Who are you who live above all these many forms? You’re death that captures all. You too are the source of all, that’s gonna be born. Your glory… mercy… peace… and truth… You give calm of spirit… understanding… courage. A contented heart.

– You still believin’ in the beautiful light, are ye’? … How do you do that? … You’re a magician to me!…
– I still see a spark in you …

Citaten delvis hämtade här: The Thin Red Line Tribute (f. pics, quotes, soundtrack) 

The Thin Red Line Quotes är också mycket sevärd youtube-klipp med franska subtitlar.

_ _ _

Private Witt i filmen nämnd ovan är nog det närmaste man kan komma min personlighet på en filmduk. (Jag märkte att hans repliker var rödfärgade i första filmlänken ovan).

Rise and Shine!

mars 16, 2012 § Lämna en kommentar

"Dew Morning" (cc by-nc-sa) by Indy Kethdy @flickr

"Dew Morning" (cc by-nc-sa) by Indy Kethdy @flickr

As a Bible nerd (I guess I must confess) I feel astonished finding the pair ”rise and shine” in three different sources in biblical scriptures of various sorts: in the ”old” testament: Isaiah26:19 and 60:1-3, in the apocryphal gospel of Thomas logion 5, and in the new testament: Ephesians 4:13-14.

Isaiah 60:1-3

Arise, shine, for your light has come,
and the glory of the LORD rises upon you.
See, darkness covers the earth
and thick darkness is over the peoples,
but the LORD rises upon you
and his glory appears over you.
Nations will come to your light,
and kings to the brightness of our dawn.

Thomas 5

 Yeshua says: Recognize Him who is in front of thy face, and what is hidden from thee shall be revealed to thee.
For there is nothing concealed which shall not be manifest, {and nothing buried that shall not be raised}.

Ephesians 5:13-14

But everything exposed by the light becomes visible, for it is light that makes everything visible (light).
This is why it is daid:

”Wake up, O sleeper,
rise from the dead,
and Christ will shine on you.”

Isaiah 26:19

But your dead will live;
[Together with] my dead body they shall arise.
You who dwell in the dust,
wake up and shout for joy.
Your dew is like the dew of the morning (or lights);
the earth will give birth to her dead.

"Relay Station"  (cc by-nc-sa) by ecstaticist @flickr

"Relay Station" (cc by-nc-sa) by ecstaticist @flickr

”Gnostic” Thomas and ”orthodox” Paul … yeah, right!

It’s interesting to see the parallell between Thomas and Paul in the concept of arising now. This is what I mean by saying that Thomas is not more gnostic than Paul. If one accuses Thomas of being gnostic, then you are taking down Paul too. We browse past passages in the NT and this passage of Paul, because we really don’t know what it means. Then we come upon a similar passage in Thomas and we call it ”gnostic” and heretic. Though, as you see here, Thomas and Paul have similar thoughts. Isn’t it more honest to say that there are thoughts in early Christianity that we just don’t really understand, which we thus cannot make any judgement upon? Do we dare think the thought that we have lost a whole lot of the orthodox life and faith from the first century, and what we have left today are shards of broken jars?

_ _ _

The expression ”rise and shine”

Incidentally, it seems that the English expression spoken in the morning to wake each other up actually comes from Isaiah 60, according to this wonderful article Rise and Shine!

Footnotes

Quote from Isaiah 60 is from NIV.

Quote from Thomas from metalog.org’s translation. The phrase inside the braces is present in one of the Greek fragments.

Quote from Ephesians from NIV, except ”lights” in parentheses to reflect Phillip’s translation: ”It is even possible for light to turn the thing it shines upon into light also.”

Quote from Is 26 is from NIV, except second line: from the NKJV, which according to its footnote is according to the Masoretic text and the Vulgate. ”Lights”: see footnote at NET Bible.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade ThomasPataphysics of Simulacra.