Fiktionen är det enda som rår på verkligheten

januari 8, 2011 § Lämna en kommentar

(Look for ”Fiction is the only means for man to defy reality” under the pic for my English version).

_ _ _

Jag har länge fängslats av berättandets konst. Det verkar vara en av de huvudsakliga verktygen för människan att bemästra sin värld, sina relationer, och sin miljö.

Mario Vargas Llosa förklarar, i sin Nobelföreläsning, varför berättandet är så grundläggande för civilisation. Det utmanar status quo, lyfter oss ur elände och skänker oss modet att nå högre drömmar. Och det gör det ansikte mot ansikte till den hårda verkligheten, just på grundval att det är fiktion. Men genom den fiktionen, har människan lyckats forma sina drömmar och fantasier till ett vapen som faktiskt har kunnat förändra verkligheten.

Citat från hans föreläsning:

”… Litteraturens lögner blir till sanningar genom oss läsare som har blivit förvandlade, smittats av begär och för fiktionens skull hamnat i en ständig motsättning till den torftiga verkligheten. Med en förtrollning som får oss att drömma om att äga vad vi inte äger, vara vad vi inte är, uppnå den omöjliga tillvaro där vi likt hedniska gudar får känna oss jordiska och eviga på samma gång, intalar oss litteraturen det missnöje och den upproriskhet som ligger bakom alla framsteg som har bidragit till att minska våldsamheten i det mänskliga umgänget. …”

Hela hans föreläsning på svenska här:

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosa-lecture_sv.html

Hans föreläsning på spanska på streamat video:

http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1416

 

Campfire at Eriksberg HDR

Campfire at Eriksberg HDR (cc) by mescon @ flickr

Campfire at Eriksberg HDR (cc) by mescon @ flickr

Fiction is the only means for man to defy reality

I have for a long time been intrigued by the art of story telling. It seems to me to be one of the basic vehicles of man of mastering his world, his relations, and his environment.

Mario Vargas Llosa explains, in his Nobel lecture, why story telling is paramount to civilization. It challenges the status quo, lifts us of from despair and gives us the courage to reach higher dreams. And it can do that in face of hard reality just because it is fiction. But through that fiction, men and women have been able to forge their dreams and fantasies into a weapon that can actually change reality.

Quote from his lecture:

”… The lies of literature become truths through us, the readers transformed, infected with longings and, through the fault of fiction, permanently questioning a mediocre reality. Sorcery, when literature offers us the hope of having what we do not have, being what we are not, acceding to that impossible existence where like pagan gods we feel mortal and eternal at the same time, that introduces into our spirits non-conformity and rebellion, which are behind all the heroic deeds that have contributed to the reduction of violence in human relationships. …”

Read his whole lecture in English here:

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosa-lecture_en.html

His lecture in Spanish in streaming video:

http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1416

_ _ _

Tack mescon för att du delar med dig av din kreativitet via creative commons-licens!

Thank you mescon for sharing your creativity through the creative commons licensing!

Annonser

Slå vad om Gud!

januari 22, 2009 § Lämna en kommentar

Jag berättade för en kompis nyligen att jag har under en stor del av mitt vuxna liv brottats mellan det objektiva och det subjektiva i förståelsen om verkligheten, … och att det subjektiva vill aldrig riktigt helt försvinna! Jag tror jag även antydde att jag misstänker att ”verkligheten” är i själva verket en blandning av subjektivt och objektivt …

Och så i dag stöter jag på följande citat:

”Problemet med sanningen är att den alltid är subjektiv.”

Blaise Pascal

Jag anar en dos ironi i citatet, och det ligger rätt nära mina egna iaktagelser faktiskt. Jag googlar på denna citat och hittar följande fantastiska uppslag på Stanford Encyclopedia of Philosophy: Pascal’s Wager, där Pascal säger att visserligen kan vi inte avgöra med förnuftet om Gud finns eller inte … men förnuftet begär av oss att vi slår vad om det!

Hmmm, ”slå vad” ganska besynnerlig ordval, inte sant? … Artikeln läser läsarens tankar och nämner att Pascal tänkte mycket i termer av vadslagning, spel, risk, krona eller klave, eftersom han fascinerades av gambling osv. Det var i själva verket det som ledde honom in i sannolikhetsforskning. Och då förstod jag instinktivt att detta var samma Pascal vars namn förekommer relativt ofta i matematikböcker, en tidig gigant i nuffervetenskap! Ha-ha! 🙂

Pascal menar att vi, i denna vadslagning, har antingen att förlora det sanna eller det goda, vi har att riskera antingen vår förnuft eller vår vilja, vår kunskap eller vår salighet, vi har att välja antingen villfarelse eller lycka. ”Your reason is no more shocked in choosing one rather than the other, since you must of necessity choose… But your happiness?” (citat från artikeln)

Det himmelska pokern verkar inte ligger långt efter spänningen i en Texas Hold’em-final! 😉

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade verklighetPataphysics of Simulacra.